חמורים

דף הבית
חמורים

חמורים מברזל מידות 20*12

 עמרם (אברום) גבאי-פיסול בברזל ואבן

תודה! כבר אהבת את זה.