כבשה מניקה את גורה

דף הבית
כבשים

כבש מניקה

 עמרם (אברום) גבאי-פיסול בברזל ואבן

תודה! כבר אהבת את זה.