אייל ברזל +בזלת

דף הבית
אייל בזלת

אייל בזלת + ברזל

עמרם (אברום) גבאי-פיסול בברזל ואבן

תודה! כבר אהבת את זה.