מראה מעוצבת מפסיפס

דף הבית
מראה מעוצבת

מראה מסגרת פסיפס

שרין ברקוביץ'- מוזאיקה

תודה! כבר אהבת את זה.