פרחים מלאכותיים באגרטלים אדומים

תמר מתנות- פרחים מלאכותיים

תודה! כבר אהבת את זה.