גביעים לביצים צבעונים

עירית- עיצוב בעץ

תודה! כבר אהבת את זה.