גופיה אפורה עם הדפס

no wonder

תודה! כבר אהבת את זה.