חרוזים מעוצבים

סוגי זכוכית:

סוגי זכוכית:

סוגי זכוכית: זכוכית רכה במוטות לעבודת מבער (מתאימה ליוצרי החרוזים ולפיסול) מתחלקת למספר קבוצות על פי היצרן ועל פי מקדם ההתפשטות. מקדם ההתפשטות(COE)  מציין את מידת ההתרחבות של החומר בעת ההתחממות. חשוב לדעת שאין לחבר ביחד בעבודה אחת זכוכיות ממקדמי התפשטות שונים. בחימום באש נראה שהן מתחברות, אך בתהליך ההתקררות כל אחת מתכווצת בקצב שלה(…)

תודה! כבר אהבת את זה.