מלחיה ופלפליה מקרמיקה

מיקי עין דור- קרמיקה

תודה! כבר אהבת את זה.