מראה מעוצבת מפסיפס

שרין ברקוביץ'- מוזאיקה

תודה! כבר אהבת את זה.