עבודות חימר

פסלי תרנגולות כחולות

פסלי תרנגולות כחולות

הילה אלקלעי-פיסול בחימר

תודה! כבר אהבת את זה.