קישוט בעיצוב עלי גפן וענבים

 עמרם (אברום) גבאי-פיסול בברזל ואבן

תודה! כבר אהבת את זה.