צלילי כינור

  ציור בפחם על נייר

תודה! כבר אהבת את זה.